Reklamáció és visszáru a Wallmuralia üzletben

 

REKLAMÁCIÓ

5.1. E rendelet alkalmazásában a tagállamok értesítik erről a Bizottságot. Jelen szabályzat alkalmazásában az Ügyfélnek jogában áll elfogadni a szerződést, ha van ilyen.

5.2. Ha a termék hibás, az Ügyfél::

a) nyújtson be nyilatkozatot az árcsökkentésről vagy az adásvételi szerződésből való elállásról, kivéve, ha az eladó azonnal és az Ügyfél számára felesleges kellemetlenségek nélkül a hibás Terméket hibátlan Termékre cseréli vagy a hibát nem távolítja el.

Ez a korlátozás nem érvényes, ha a Terméket az Eladó már kicserélte vagy megjavította, vagy az Eladó nem teljesítette a Termék nem hibás cseréjére vagy a hibák elhárításának kötelezettségét. Az Ügyfél az Eladó által javasolt hiba elhárítása helyett követelheti a Termék cseréjét hibamentes Termékre, vagy a kicserélt Termék helyett követelheti a hiba elhárítását, kivéve, ha lehetetlen a A termék megfelel a szerződésnek az Ügyfél által választott módon, vagy túlzott költségeket igényelne az Eladó által javasolt módszerhez képest. A költségek túllépésének értékelésekor figyelembe veszik az áruk hibamentes értékét, a talált hiba típusát és jelentőségét, valamint azokat a kellemetlenségeket, amelyeknek az Ügyfél egyébként szembesülne.

b) követelheti a hibás Termék cseréjét egy hibamentes Termékre vagy a hiba eltávolítására. Az Eladó köteles a hibás Terméket hibamentes Termékre cserélni, vagy ésszerű időn belül elhárítani a hibát, anélkül, hogy az Ügyfélnek kellő kellemetlenségeket okozna.

Az Eladó megtagadhatja az Ügyfél kérésének teljesítését, ha lehetetlen a hibás Árut az Adásvételi Szerződésnek az Ügyfél által választott módon összhangba hozni, vagy az Adásvételi szerződés teljesítésének második lehetséges módszeréhez képest túlzott költségeket igényelne. A javítás vagy csere költségeit az Eladó viseli.

5.3. A garancia alapján fennálló jogokat gyakorló ügyfél köteles a hibás terméket az Eladó címére eljuttatni. Fogyasztó vevő esetén a szállítás költségét az Eladó fedezi.

5.4. Az Eladó a jótállás alapján felelősséggel tartozik, ha fizikai hibát fedeznek fel az Áruk Vevő részére történő kiadásától számított két év lejárta előtt. A hiba elhárítására vagy a Termék hibátlan Termékre történő cseréjére vonatkozó igény egy év múlva lejár, de ez az időszak nem zárulhat le az első mondatban meghatározott időtartam lejárta előtt. Ezen időn belül az Ügyfél az Áruk hibája miatt elállhat az adásvételi szerződéstől, vagy nyilatkozatot nyújthat be az árcsökkentésről. Ha az Ügyfél a Termék cseréjét hibamentes Termékre vagy a hiba elhárítására kérte, akkor az Adásvételi Szerződés elállásának vagy árcsökkentési nyilatkozat benyújtásának határideje a Termék cseréjének vagy a hiba elhárításának határidejének eredménytelen lejártával kezdődik.

5.5. Az Árukkal vagy az adásvételi szerződés végrehajtásával kapcsolatos esetleges panaszokat az Ügyfél írásban küldheti el az eladó címére.

5.6. Az Eladó a panaszt tartalmazó megkeresés időpontjától számított 14 napon belül válaszol az Ügyfél panaszaira vagy az Ügyfél által az Adásvételi szerződés végrehajtásával kapcsolatos panaszra.

5.7. Az ügyfél panaszt nyújthat be az eladóhoz az eladó által elektronikus úton nyújtott ingyenes szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban. A panasz elektronikus formában nyújtható be, és a biuro@wallmuralia.hu címre küldhető el. A panaszban az ügyfélnek mellékelnie kell a probléma leírását. Az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül megvizsgálja a panaszt, és választ ad az Ügyfélnek.

Címzett: Drukarnia Piga Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 68, 43-100 Tychy, tel. +36 15507534

 

A szerződés feltételeitől való elállás joga


VISSZATÉRÉS

Termékeink nem korábban elkészített és tárolt termékek, de ha a termék nem felel meg az Ön elvárásainak, kérjük lépjen kapcsolatba velünk! Megpróbáljuk orvosolni. Ügyfeleink elégedettsége a legfontosabb!