Szerződéstől való elállás joga

Elállási jog

1. Az ügyfélnek joga van 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől. A szerződéstől való elállás határideje attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amikor az Ügyfél az utolsó tétel birtokába került, vagy amelyen a fuvarozótól eltérő és az Ügyfél által megjelölt harmadik fél az utolsó tétel birtokába került.

2. Az elállási jog gyakorlása érdekében a Vásárlónak tájékoztatnia kell az Eladót ((Drukarnia Piga Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 60, 43-100 Tychy, tel. (32) 700 36 16) az aktuális szerződéstől való elállási döntéséről egy egyértelmű nyilatkozattal.

3. Az elállási időszak betartása érdekében kérjük, hogy az elállási nyilatkozatot az eladás időpontjától számított 14 napos időszak lejárata előtt küldje el az eladó (contact@wallmuralia.hu) e-mail címére. A nyilatkozat minta a rendeletek végén található.

4. Az Eladó a szerződéstől való elállás következtében a Vevő részére a visszaszolgáltatás szállítási költségeit nem állja.

5. Az árut a szerződéstől való elállási nyilatkozat benyújtásától számított 14 napon belül vissza kell küldeni..

 

A szerződéstől való elállás következményei

1. A jelen szerződéstől való elállás esetén az Eladó köteles a Vevőtől beérkezett teljes összeget visszafizetni. Az eladó köteles megtéríteni a megrendelt áru szállításának költségeit a fogyasztónak– az adott ajánlatban elérhető legolcsóbb szállítási lehetőségnek megfelelő összeg erejéig.

2. A fizetés visszatérítés ugyanazon fizetési mód használatával történik, mint amelyet a Vevő az eredeti tranzakcióban használt, kivéve, ha a Vevő és az Eladó más módban állapodnak meg .

3. A pénzt legkésőbb 14 napon belül visszaküldik attól a naptól számítva, amikor az Eladó az árut a szerződéstől való elállás részeként vagy a visszaküldés bizonyítékaként megkapta.

4. A Vevő felel az értékcsökkenésért, amely egyértelműen a termék jellemzőinek, jellegének és működésének nem megfelelő használatából származik.

5. Az ügyfél szerződéstől való elállási joga kizárt az alábbi esetekben :
-azon szerződések, melyekben a szolgáltatás nem előregyártott termékre vonatkozik, amelyet a fogyasztó által megadott jellemzőknek megfelelően gyártanak le, vagy amelyek egyedi igények kielégítésére szolgálnak,
-azon szerződések, amelyekben a szerződés tárgyát lezárt csomagban szállítják, amelyet a csomagolás felnyitása után egészségügyi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, ha a csomagolást a szállítást követően megnyitották

 

FORMANYOMTATVÁNY MINTA A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁSHOZ:

Kattintson a letöltéshez

(ezt az űrlapot csak akkor kell kitölteni és visszaküldeni, ha el kíván állni a szerződéstől)

– Címzett:Drukarnia Piga Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 60, 43-100 Tychy
– Az alábbiakban tájékoztatom az adásvételtől való elállási szándékomról a következő termékekre:..
- A vásárlás időpontja:
– Megrendelés száma (a vásárlási értesítőből)..
– A Vevő családi és utóneve
– A Vevő címe (az áru szállításakor)
– A visszavonásról szóló nyilatkozat dátuma
– Bankszámlaszám a visszafizetés teljesítéséhez
– A visszatérítés oka (kérjük, válassza ki a megfelelő számot az alábbi listából)*
– A Vevő aláírása (kizárólag akkor szükséges, ha papír alapon történik a nyomtatvány benyújtása)

A visszatérítés oka*:
1 - nem tetszik
2 - rossz a minősége
3 - nem megfelelő a méret
4 - a szállított áru nem felel meg a leírásnak
5 - nincs oka

Kérjük, hogy a visszavonásról szóló nyilatkozatát e-mailen küldje el a címzettnek contact@wallmuralia.hu
Ez felgyorsítja a szerződéses tételek visszatérítését.