WallMuralia üzlet szabályzata

§ 1 Általános információk

1. WALLMURALIA.HU. üzletet a Drukarnia Piga.pl Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Przemysłowa 68.  cég vezeti, statisztikai számjele (REGON): 243492288, (NIP): 6462933172,  cégjegyzékét vezető bíróság: KATOWICEI KATOWICE-KELET KERÜLETI BÍRÓSÁG, az Országos Bírósági Cégnyilvántartás VIII. Gazdasági Főosztálya, cégjegyzékszáma: KRS 0000493662.
2. A jelen szabályzat meghatározza a szolgáltatás igénybevételének feltételeit. A szolgáltatás felhasználója köteles a szabályzat tartalmával megismerkedni, a vásárlás a szabályzat elfogadását jelenti.
3. WALLMURALIA HU és a Vevők közötti minden viszonyra általános kereskedelmi feltételek az irányadók. Eltérés elbírálására csak akkor kerül sor, ha az előbb az Eladó és a Vevő között írásbeli formában került megerősítésre, vagy a jelen kereskedelmi feltételekben került meghatározásra.
4. Megrendeléssel a Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy teljes és a valóságnak megfelelő személyes adatait adja meg. Hamis adatok megadása esetén a Vevő felelősséggel tartozik az abból eredő károkért.

§ 2 A szerződés megkötése

1. WALLMURALIA HU által az internetben vagy más médiában mutatott képek és mindenféle egyéb termékek nem minősülnek ajánlatnak a Polgári Törvénykönyv 534. cikke értelmében, hanem csupán a vevő meghívását képezik arra, hogy vételi ajánlatot tegyen. Vételi ajánlat WALLMURALIA HU honlapon keresztül on-line űrlap formájában vagy írásban e-mail címre küldhető.
2. Az internetes üzletben tett megrendelés egyenértékű a jelen szabályzatban és a megrendelésben meghatározott feltételek alapján történő szerződéskötés szándékának kifejezésével.
3. Megrendelésnél a vevő köteles a megrendelés teljes árát figyelembe venni. A szolgáltatásban feltüntetett minden ár bruttóár, mely 23% ÁFA-t tartalmaz és nem veszi figyelembe a küldemény költségeit.
4. Az Eladó fenntartja a jogát a szolgáltatás és a megrendelés teljesítésének megtagadásához, ha a termékek jogellenes, erkölcstelen vagy a társadalmi együttélés szabályaival ellentétes tartalmakat foglalnak magukban. Az üzlet fenntartja a jogát az ajánlatban szereplő áruk árainak és a megrendelt cikkek szállítási költségeinek módosításához.

§ 3 Fizetés

1. Drukarnia PIGA.pl Sp. z o.o. az áruk és szolgáltatások adóztatásáról szóló, 2004. március 11-i törvény (kodifikált szöveg: Jogi Közlöny) rendelkezéseinek megfelelően minden egyes megrendelés elektronikus formában HÉA számlát állít ki: 2011-es jogszabályok 177 pont. 1054) valamint a pénzügyminiszternek a számlák kibocsátásáról szóló, 2013. december 3-i rendelete (Jogi Közlöny ( 2013-as évi jogszabály. 1485 jogcím). A HÉA-kulcsban foglalt adatok megegyeznek a vevő által online megrendelés esetén a megrendelőlapon megadott adatokkal. Az ajánlatkérő és a HÉA-számla adatai eltérhetnek. Ezeket az adatokat a Vevőnek meg kell adnia, a internetes üzletben történő szerződés benyújtása esetén. Az ügyfélnek a hatályos rendelkezéseknek megfelelően joga van arra, hogy Drukarnia PIGA.pl Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 68, 43-100 Tychy. elküldje a számlát, amit a fenti rendelkezéseknek megfelelően állítottak kipapír alapon az ilyen kérés elküldésével az e-mail címre: ksiegowosc@piga.pl vagy hagyományos postai küldeményként a levelezési címre: Drukarnia PIGA.pl Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 68, 43-100 Tychy.

2. előre fizetés hagyományos bankátutalással, PayU és PayPal közvetítésével
3. A megrendelés teljesítési idő első napjának a megrendelés teljesítésre történő felvételét visszaigazoló e-mail üzenet megküldésének napja tekintendő. Az utóbbi a megrendelésre vonatkozó teljes információk megérkezése után történik.
4. A WallMuralia.hu szolgáltatásban kínált termékekre vonatkozó megrendelés teljesítési határideje 3 munkanap.
5. A szállítási költségek minden megrendeléshez külön kerülnek felszámításra és a konfiguráló programban szerepelnek.
6. Felhívjuk figyelmét, hogy az utánvétes fizetés összege nem haladhatja meg az 51.555 HUF. Ezen összeg feletti megrendeléseket a teljesítés megkezdése előtt teljes egészében ki kell fizetni.


§ 4 Kínálat

1. A termékeket Lengyelországból szállítjuk.
2. A megrendelt termékeket előzetes egyeztetés után futárszolgálattal küldjük ki, vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodában veszik át.
3. A megrendelés teljesítési időszakának kezdete a megrendelés elfogadását visszaigazoló e-mail küldése. Ez azután történik, hogy megkapta a teljes körű tájékoztatást a rendeléssel kapcsolatban.
4. A szállítási költségeket minden rendelésre külön számítják ki, és a konfigurátorban határozzák meg.

- a megrendelt áruk átvétele az üzletben / raktárban Wallmuralia Polska, 43-100 Tychy, ul. A Przemysłowa 68-at előre meg kell tenni.

§ 5 Szállítás során keletkezett károk

1. A Vevő a küldemény futártól történő átvétele során köteles annak állapotát ellenőrizni. Amennyiben megállapításra kerül, hogy a tartalom sérült vagy a felbontás nyomai láthatók, ne igazolja a küldemény átvételét, hanem kérje meg a futárt a kárfelvételi jegyzőkönyv elkészítésére.

2. A Vevő köteles a sérült küldemény kézbesítési kísérletéről az Üzletet minél előbb tájékoztatni.

 

§ 6 A felelősség korlátozása

1. Az Eladó nem vállal felelősséget az internetes Üzlethez való állandó hozzáférés kimaradásáért és a rendszer működési sebességéért, valamint a megrendelés során előfordult műszaki és elektronikus hibákért, ha azoknak oka olyan tényezők, amiket az üzlet nem befolyásolhat.

 

7. § Szerződéses feltételektől való elállás joga

Szerződéstől való elállás joga

 

§ 8 Reklamáció

1. Az Eladó az ajánlott termékekre 12-hónapos garanciát vállal. Ez a határidő a termék Vevő részére történő kézbesítés napjától kezdődik.
2. Az Eladó csatolja a termék szerelési útmutatóját.
3. A szerződésnek nem megfelelő szolgáltatás megállapítása esetén, a Vevő haladéktalanul írásbeli reklamációt köteles bejelenteni a következő e-mail címre: contact@wallmuralia.hu. 
4. Az Eladó köteles a reklamációt annak bejelentésétől számított 14 napon belül elbírálni.
6. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a leszállított áru nem felel meg a szerződésnek, azaz olyan hibával rendelkezik, mely az értékét vagy a hasznosságát csökkenti, vagy az áru nem komplett állapotban került kiadásra, a vevő jogosult a termék szerződésnek megfelelő állapotba való hozatalát kérni díjmentes javítás, a termék cseréje, vagy ha erre nincs lehetőség – a kifizetett megrendelés költségeinek visszatérítése útján.
7. Az Eladó jogosult a Vevőtől a hibás termék visszaszolgáltatását kérni.

§ 9 Záró rendelkezések

1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, vagy az internetes szolgáltatások és üzletek működésére vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
2. WALLMURALIA HU fenntartja a jelen Szabályzat módosításának jogát.